[Lyrics] Liya – Melo Lyrics

0

Lyrics
Su’-Su’-Su’-Su’-Suliyatu
Pe-e-a-ace be unto you
(Aye, aye, aye, aye)
Believe, your life belongs to you
(Aye, aye, aye, aye)
T’oba sun gba gbe ni (larie, larie)
Olajumuke, Olajumuke (Olajumoke nlo oh)
Lori-i-i, dodo
Mo fera dodo
O ta l’enu bi rodo (rodo)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the vibe, I’ll make you loose your pride (oh-ayy, oh-ayy, oh)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the sound, I’ll make you come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
Ladi-di-da
Dadi-di, dadi-di, daini da
Tato-tati tu, dodo
Feni, t’eni, do-do-do-do, de
Feni, t’eni, do-do-do-dayy
T’oba sun gba gbe ni (larie, larie)
Olajumuke, Olajumuke (larie, larie, Olajumoke nlo oh)
Lori-i-i, dodo
Mo fera dodo
O ta l’enu bi rodo (rodo)
Dance, make your body come alive
I got the vibe, I’ll make you loose your pride oh
Dance, make your body come alive
I got the sound, I’ll make you come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the vibe, I’ll make you loose your pride oh (oh-ayy, oh-ayy, oh)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the sound, I’ll make you come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
T’oba sun gba gbe ni (larie, larie)
Olajumuke, Olajumuke (Olajumoke nlo oh)
Lori-i-i, dodo
Mo fera dodo
O ta l’enu bi rodo (bi rodo)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the vibe, I’ll make you loose your pride oh (oh-ayy, oh-ayy, oh)
Dance, make your body come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
I got the sound, I’ll make you come alive (oh-ayy, oh-ayy, oh)
T’oba sun gba gbe ni


Share [Lyrics] Liya – Melo Lyrics with others on social media;

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)
To Top